Matt Mooney – Gan Dídean

Beidh Matt Mooney i mBaile Locha Riach, a bhaile dhúchais, sar i bhfad ag léamh a chuid filíochta as Gaeilge ag an Ceolchoirm Mhór oíche Shathairn 19ú Bealtaine i rith Féile Raiftearaí (16ú – 20ú Bealtaine).


Gan Dídean

Gan dídean, é ag lorg déirce
i mBaile Átha Cliath aréir.
Bhí sé ina shuí mar Bhúda,
é istigh ina mhála codlata
is gan de chomhluadar aige
ach uisce fuar dubh na Life,
thíos faoin droichead
is í ar a slí ó Chill Mhantáín,
ag freagairt ghlao na mara
atá riamh ag feitheamh léi;
is fáilte sa bhaile dóibh siúd
atá ag dul thart gan aird air,
i ngar satailt air ar uairibh,
ag cur isteach air gan dabht,
é i dtaithí ar bheith scoite,
agus ar chiúnas an aonaráin;
an t-éadóchas go smior ann,
gan súil aige le saol níos fearr
ach é de shíor mar seo
is a lámh sínte amach aige,
cupán cairtchláir chugainn,
folamh go fóill, faraor,
lenár n-easpa flaithiúlachta
ach caithim bonn isteach ann.
Ceapaim go gcloisim
macalla ag teacht óna chroí
agus an píosa airgid ag titim.

 

 

 

 

This entry was posted in News, Poetry. Bookmark the permalink.