When Europe is faced with unprecedented immigration…

…twentieth-century Gaelic texts provide a vocabulary to respond to contemporary challenges. Working with artists from Galway and overseas, and involving our community, both established and emerging, we will translate, relocate and reimagine these texts of various genres during Galway’s time as European Capital of Culture.

  Read / Download the Texts

  

Tráth a bhfuil an imirce ina hábhar conspóide san Eoraip…

…tá friotal trínar féidir dul i ngleic le dúshláin na linne seo ar fáil i dtéacsanna Gaeilge an fichiú haois. Agus Gaillimh ina Príomhchathair Chultúir na hEorpa, déanfar na téacsanna seo – amhráin, dánta, prós agus drámaí ina measc – a aistriú, a athlonnú agus a athshamhlú. Is i gcomhar le healaíontóirí sa bhaile agus i gcéin agus i gcomhpháirt leis an bpobal, idir dhúchásach agus nuabhunaithe, a dhéanfar é seo.

  Léigh / Íoslódáil na Téacsanna

 

Dr Rióna Ní Fhrighil introduces the Aistriú project.

For more background on the Aistriú texts, read Dr Ní Fhrighil’s Aistriú: Migration, Texts & Translation

Meet the Project Team | Eolas faoi Fhoireann an Tionscadail

Páirtnéirí | Partners

Tá Aistriú á chomhórdú i gcomhpháirt le OÉ Gaillimh, EFACIS, Ealaín na Gaeltachta, Foras na Gaeilge, IMRAM agus Literature Ireland. Cliceáil thíos chun teacht ar a thuilleadh eolais faoin ngréasán EFACIS.

Aistriú is coordinated in partnership with NUI Galway, EFACIS, Ealaín na Gaeltachta, Foras na Gaeilge, IMRAM and Literature Ireland. Click below for more information on the EFACIS network.

EFACIS